विभागीय सहसंचालक

कार्यालय अधिकारी संप्रेषण तपशील
पुणे (सहसंचालक,उच्च शिक्षण) डॉ.प्रकाश बच्छाव

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे उच्च शिक्षण मध्यवर्ती इमारत, पुणे संचालनालय
पिन कोड: ४११००१ , पुणे जिल्हा, एम. एस. (भारत).
फोन:०२०-२६१३०६२७
फॅक्स: ०२०-२६११११५३
ई-मेल: dhepune[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ : http://www.dhepune.gov.in

नागपूर डॉ.संजय ठाकरे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर जुने मॉरिस कॉलेज इमारत, सीताबर्डी, नागपूर.
पिन कोड: ४४०००१.
फोन: ०७१२-२५६१७१३
फॅक्स: ०७१२-२५५४२१०
ई-मेल: jdhengp[at]rediffmail[dot]com संकेतस्थळ : http://dirhe.in/jdnagpur/ नागपूर विभागातील जिल्हे: - (नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा.)

कोल्हापूर डॉ.हेमंत कठरे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर राजाराम महाविद्यालयात कॅम्पस, विद्यानगर,, कोल्हापूर
पिन कोड: ४१६००२ , कोल्हापूर जिल्हा, एमएस (भारत)
फोन: ०२३१-२५३५४००/२५३५४५४
फॅक्स: ०२३१-२५३५४००
ई-मेल: jtdirhekop[at]rediffmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://jdhekop.org/ कोल्हापूर विभागातील जिल्हे: - (कोल्हापूर, सांगली, सातारा.)

औरंगाबाद डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद पदम पुरा स्टेशन रोड, देवगिरी महाविद्यालया जवळ, औरंगाबाद,
पिन कोड: ४३१००१, औरंगाबाद जिल्हा, एमएस (भारत)
फोन: ०२४०-२३३१९१३/२३२२९१५
फॅक्स: ०२४०-२३३१९१३
ई-मेल: jdheaur_2007[at]rediffmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://jdheaurangabad.org.in/ औरंगाबाद विभाग जिल्हे: - (औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद.)

अमरावती डॉ.मुरलीधर वाडेकर

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विदर्भ संस्था परिसर, अमरावती
पिन कोड: ४४४०६४, अमरावती जिल्हा, एम.एस. (भारत)
फोन: ०७२१-२५३१२३५
फॅक्स: ०७१२-२५३१४५७
ई-मेल: jdheamt[at]yahoo[dot]com
संकेतस्थळ : http://www.jdheamravati.org.in/
अमरावती विभागातील जिल्हे: - (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ.)

मुंबई डॉ.सोनाली रोडे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई मुंबई-३ महानगरपालिका (अल्फिस्तन तांत्रिक हायस्कूल-परिसर), धोबी तलाव ,विस्तार नो-3 तळमजला, मुंबई
पिन कोड: ४००००१
फोन: ०२२-२२६५६६००/२२६९१५२८
फॅक्स: ०२२-२२६५६६००
ई-मेल: glcbhushan[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ : https://jdhemumbai.maharashtra.gov.in/
मुंबई विभागातील जिल्हे: - (मुंबई, मुंबई (उपनगर))

पुणे डॉ.किरणकुमार बोंदर

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे रोझरी शाळा- (लाल देवळा समोर), १७-बाबासाहेब आंबेडकर रोड,, पुणे
पिन कोड: ४११००१, पुणे जिल्हा,
फोन: ०२०-२६१२७८३३/२६०५१६३२
फॅक्स: ०२०-२६०५१६३२
ई-मेल: jdhepune[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://www.jdhepune.info/
पुणे विभागातील जिल्हे: - (पुणे, अहमदनगर, नाशिक.)

जळगाव डॉ. संतोष चव्हाण

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पहिला मजला ,ग्राहक न्यायालय, जळगाव
पिन कोड: ४२५००९ , जळगाव जिल्हा
फोन: ०२५७-२२३८५१० फॅक्स: ०२५७-२२३८५१०
ई-मेल: jdhe_jal[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ: http://www.jdhejal.org/
जळगाव विभागातील जिल्हे: - (जळगाव, धुळे, नंदुरबार.)

नांदेड डॉ.विठ्ठल मोरे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड यशवंत शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयासमोर ,नांदेड
पिन कोड: ४३१६०५, नांदेड जिल्हा,
फोन: ०२४६२-२५३१४४
फॅक्स: ०२४६२-२५३१४४
ई-मेल: jdhe[dot]nanded[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ: http://jdhenanded.in/home/
नांदेड विभागातील जिल्हे: - (नांदेड, लातूर, हिंगोली, परभणी.)

पनवेल डॉ.संजय जगताप

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल शासकीय अध्यापक महाविद्यालय (परिसर), मुंबई पुणे मार्ग, पनवेल
पिन कोड: ४१०२०६ 410 206, रायगड जिल्हा
फोन: ०२२-२७४५३८२०/२७४६१४२०
फॅक्स: ०२२-२७४५३८२०
ई-मेल: jtdirhe.1115[at]gmail[dot]com/sachin[dot]pawar1109[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ: http://jdhepanvel.org/ पनवेल विभागातील जिल्हे: - (पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे.)

सोलापूर डॉ.राहुल बावगे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर डी-उपविभाग अध्यक्ष, तळमजला, प्रशासकीय इमारत , जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, सोलापूर
सोलापूर, पिन कोड: ४१३००१ ,सोलापूर जिल्हा
फोन: ०२१७-२३२४०५५
फॅक्स: ०२१७-२३२४०५५
ई-मेल: jtdirhesol[at]rediffmail[dot]com
सोलापूर विभागातील जिल्हे: - (सोलापूर).

शिक्षण शुल्क समिती. (मुंबई) श्री. हरिविजय शिंदे

सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, मुंबई ३०५ , मा. पॉलिटेक्निक इमारत, ४९, खेरवाडी, अली यावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.
पिन कोड: ४०००५१ ,
मुंबई जिल्हा
फोन: ०२२-२६४७६०३४
फॅक्स: ०२२-२६४७६०३४
ई-मेल: sssamiti[at]yahoo[dot]com